fbpx

Forandres personligheden under arbejdsløshed?

Af Allan Nielsen, seniorkonsulent og karriererådgiver hos KarriereCoach

Jobsøgning, vejen til den næste udfordring, eller hvad vi nu vælger at kalde den proces, vi går igennem, er hårdt arbejde. Hårdt arbejde fordi det nogle gange kan føles som en endeløs maraton, hvor mållinjen flytter sig, mens vi forsøger at finde ud af, om retningen er den rigtige. Og det har sin pris.

Når der forskes i de følelsesmæssige effekter af arbejdsløshed, bliver begrebet ”livstilfredshed” bragt i spil. Ikke selvvalgt arbejdsløshed – altså de tilfælde, hvor vi af den ene eller anden årsag er nødt til at forlade vores job ufrivilligt – påvirker vores livstilfredshed i en sådan grad, at det kan sidestilles med at blive udsat for invaliderende ulykke. Heldigvis er der også forskning, der peger på, at vores livstilfredshed meget hurtigt genoprettes, når den ufrivillige arbejdsløshedsperiode ophører*.

Én ting er vores livstilfredshed – og det er jo alvorligt nok i sig selv – men hvad sker der med vores personlighed, adfærd og evne til at navigere i det ulmende kaos, som det kan være, når ufrivillig arbejdsløshed banker på døren?

Personligheden i forandring

I mange år har det været den gængse opfattelse, at vores personlighed er en forholdsvist stabil enhed, der formes i den tidlige barndom, gennem vores ungdom og starten af voksenalderen. Nyere forskning viser, at det måske ikke er helt så simpelt, og at vores personlighed er meget mere plastisk og formbar, end vi hidtil har troet. Det viser sig, at ikke selvvalgt arbejdsløshed, som livsbegivenhed, er med til at forme vores personlighed mere end vi tror.

Et studie gennemført i Tyskland over en 4-årig periode med 6769 voksne peger på, at ufrivillig arbejdsløshed kan have en markant indflydelse på vores personlighed**.

I forskningsstudiet fik alle deltagerne ”målt” deres personlighed i starten af studiet, hvor alle deltagerne var i arbejde. Efter de fire år fik alle deltagerne igen målt deres personlighed. Ikke overraskende havde en del af gruppedeltagerne været i arbejde hele tiden, mens andre havde oplevet perioder af arbejdsløshed af varierende længde. Hos gruppen der havde været i arbejde hele tiden, var der ikke nogen markante ændringer at spotte. Det var der til gengæld hos de grupper, der havde været uden for arbejdsmarkedet i 1 til 4 år. Specielt i forhold til personlighedstrækkene ”samvittighedsfuld, ”åbenhed” og omgængelighed kunne personlighedsforandringer spores.

Interessant var at spore, at eksempelvis ”åbenhed” – her forstået som åbenhed i forhold til omverdenen, nye indtryk og generel nysgerrighed overfor nye perspektiver, vinkler og viden – var betydeligt faldende over tid.

Kom ud. Kom rundt. Og undgå isolationen.

Konsekvensen er ikke triviel! Der er noget, der tyder på, at en længerevarende arbejdsløshedsperiode påvirker vores personlighed, og at de strategier vi vælger at sætte i gang, måske bliver sværere over tid. Netværksarbejde der om noget har vist sig at være vejen frem til job for rigtig mange, bliver måske sværere over tid i takt med, at vi (ofte usynligt for os selv) stille og roligt lukker ned for input og perspektiver fra omverdenen, der ellers kunne være brugbar, guidende feedback til vores jobsøgningsproces.

Hvordan finder du en passende modvægt til den forandring? Det gør du ved at handle, komme ud hjemmefra, komme rundt og besøge folk, der kunne have nye perspektiver eller feedback. Hold dig selv fast på, at du i din jobsøgningsstrategi skal opsøge alle muligheder for feedback. Jo tidligere, jo bedre.

Sådan kan du gøre

  • Find sammen i netværksgrupper med andre jobsøgende. Giv feedback til hinanden. Kom med inputs og nye forslag.
  • Spørg efter feedback efter hvert afslag. Insistér på at få feedbacken. Vær konkret omkring, hvad du ønsker feedback på.
  • Få feedback fra specialisterne på Jobcenteret, din A-kasse eller hos KarriereCoach.

Og husk feedback er ’bare’ en anden persons refleksion og gode råd. Tag feedbacken eller lad den ligge, men bliv ved med at opsøge den for at bevare din åbenhed over for nye perspektiver, vinkler og viden, som kan hjælpe dig ud af den ufrivillige arbejdsløshed.

Kilder:

*: Zhou, Y., Zou, M., Woods, S. A. and Wu, C.-H. (2019) The restorative effect of work after unemployment: an intra-individual analysis of subjective well-being recovery through reemployment. Journal of Applied Psychology.  https://www.apa.org/pubs/journals/releases/apl-a0038647.pdf

**: Boyce, C. J., Wood, A. M., Daly, M., & Sedikides, C. (2015). Personality change following unemployment. Journal of Applied Psychology, 100(4), 991-1011. http://centaur.reading.ac.uk/81622/2/Restorative%20effect%20of%20work%20after%20unemployment.pdf

Kontakt os


Morten Tange
Karriererådgiver & indehaver

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: +45 70 22 29 23

TILMELD DIG OG FØLG MED

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tange Gruppens nyhedsbrev for at følge med i vores viden og aktiviteter i KarriereCoach og de andre divisioner.

© 2020 TANGE GRUPPEN. ALL RIGHTS RESERVED - PERSONDATA