fbpx

International onboarding

Onboarding i dansk arbejdsliv
og kultur

For jer med medarbejdere, der er rejst til Danmark for at starte nyt job

Det kan være svært at starte et helt nyt arbejdsliv i et helt nyt land


Det kan være svært at finde sig godt tilrette på en helt ny arbejdsplads i et helt nyt land. Ofte ser vi, at det resulterer i, at medarbejderen forlader den danske arbejdsplads. Det er naturligvis ærgerligt - og dyrt for virksomheden.

Det er ofte vanskeligt at løse problemet som virksomhed og fastholde internationale medarbejdere – også selvom man har et onboardingprogram. Det handler ikke udelukkende om, hvorvidt det lykkedes virksomheden at integrere medarbejderen på arbejdspladsen. Andre faktorer spiller nemlig også ind.

Ikke nok med at det er dyrt for virksomheden at miste arbejdskraft, så kan det også blive rigtig problematisk at miste en international medarbejder. Vedkommende er ofte rekrutteret af en vigtig årsag. Måske har virksomheden brug for en medarbejder, der kender det udenlandske marked. Eller det kan omhandle mangel på en bestemt fagekspertise. Det er gode grunde til at arbejde aktivt med at fastholde internationale medarbejdere.

Her kan international onboarding gøre en stor forskel.

Hvilke faktorer kan spille uventet ind?

01

Nedsat trivsel og syn på egen performance

Nye arbejdsgange og fremmede normer ændrer vilkårene for ens arbejdsglæde. Oplevelsen af at mistrives eller ikke performe tilfredsstillende fjerner ofte formålet med at blive i landet.

02

Manglende socialt liv og aktiviteter

En international medarbejder har behov for at finde sig til rette socialt, både på og uden for arbejdspladsen. En følelse af at være løsrevet fra det sociale liv i et nyt samfund kan afføde stor hjemlængsel.

03

Ægtefællen har problemer med at få job

Mange internationale medarbejdere medbringer en familie, der også skal finde sig til rette. Finder ægtefællen ikke et job i Danmark, hindrer det ofte muligheden for og lysten til at blive.

04

Manglende viden om det danske system

Kender man ikke de danske systemer på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt, kan man føle sig fremmedgjort, afvist og møde unødigt mange praktiske forhindringer i sit nye liv.

Hvorfor vælge international onboarding?


Ud fra vores mange års ekspertise med at hjælpe mennesker til et godt arbejdsliv har vi sammensat et onboardingforløb specifikt for internationale medarbejdere. Onboardingforløbet er udviklet med input fra mennesker, der selv har taget springet og er flyttet til Danmark for at arbejde.

Forløbet kommer hele vejen rundt om de særlige udfordringer, en medarbejder oplever i mødet med et nyt land, en ny kultur og en ny arbejdsplads. Det henvender sig til virksomheden, der vil sikre, at den internationale medarbejder bliver på arbejdspladsen. Både efter 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder, 2 år eller længere.

Helt særligt for vores internationale onboarding er, at vi også går ind i de aspekter, som ikke omhandler arbejdspladsen. Særligt ser vi på de kulturelle og familiære forhold, der ofte er grunden til, at fastholdelsen af internationale medarbejdere mislykkedes.

To muligheder for onboarding


Mulighed 1: Forløb for medarbejderen

Den første mulighed for onboarding er, at vi indgår i et forløb med selve medarbejderen og eventuelt en medfølgende ægtefælle. Vi tilpasser forløbet, så det giver mening for den enkelte, men helt overordnet indeholder et individuelt onboardingforløb typisk:

  • Identifikation af medarbejderens behov og ønsker.
  • Planlægning af forløbets omfang, succeskriterier, delmål og aktiviteter
  • Regelmæssige møder mellem medarbejderen og rådgiveren
  • Opfølgning og justeringer, hvis nødvendigt

Mulighed 2: Forløb for medarbejderen og virksomheden

Den anden mulighed er, at vi indgår i et forløb med både medarbejderen og virksomheden. Ved denne løsning bygger vi oven på den første løsning. Udover at tilbyde professionel sparring og rådgivning til den nyankomne medarbejder klæder vi også resten af virksomheden på. Det gør vi ved at hjælpe virksomheden med konkret vejledning og råd til, hvad nærmeste leder og kollegaer skal være opmærksomme på, når den internationale medarbejder skal godt ombord. Her er der også mulighed for, at vi hjælper virksomheden med at udarbejde et traditionelt onboardingprogram til medarbejderens første tid i virksomheden.

Konsulenter


Morten Tange står for den internationale onboarding i KarriereCoach. Morten har stor indsigt i de vilkår og udfordringer, som internationale medarbejdere typisk møder i danske virksomheder. Han har desuden mange års erfaring med coaching og kan både rådgive medarbejderen om de forhold, der ligger inden for og uden for arbejdspladsens sfære.

Morten Tange

Karriererådgiver
og indehaver

Trivselsforløb

Vi tilbyder også trivselsforløb, som hjælper virksomheder med at skabe større trivsel for deres medarbejdergruppe som helhed. Aktiviteterne kan være forskellige, men målet er altid at forebygge stress og sygemeldinger til fordel for velfungerende arbejdspladser med en sund arbejdsglæde.

Hør mere om international onboarding


Ring til os på +45 70 10 10 44, eller bliv kontaktet af en konsulent helt uforpligtende.

Kontakt os


Morten Tange
Karriererådgiver & indehaver

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: +45 70 22 29 23

TILMELD DIG OG FØLG MED

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tange Gruppens nyhedsbrev for at følge med i vores viden og aktiviteter i KarriereCoach og de andre divisioner.

© 2020 TANGE GRUPPEN. ALL RIGHTS RESERVED - PERSONDATA