fbpx

Personlighed og typer

Har du nogensinde tænkt over, hvad det egentligt er du er allerbedst til?

Hvad er dit absolutte særkende, og ikke mindst - hvorfor er det egentligt det?

Du vil sandsynligvis komme frem til, at det er på baggrund af den du er – altså din personlighed, for netop personligheden ligger jo stort set altid til grund for alt det vi bliver gode til. Med andre ord: Vi bliver som udgangspunkt gode til ting ”på grund af…” ikke ”på trods af…” dem vi er! Men hvad er personlighed egentligt? De fleste af os tænker jo nok på Freud og hans forskellige måder at opdele barndommens faser på. Men der er siden gjort mange studier og mange tanker om hvad personlighed er, hvordan den formes, hvilken betydning den har - og ikke mindst, hvordan den kan afdækkes.

Genetikken står helt sikkert for rigtigt meget af din personlighed, men forskningen er ikke 100 procent klar. Enæggede tvillinger opvokset hver for sig er en af de store kilder til forskningen af genetik og viser at man ikke nødvendigvis får ens personlighed til trods for ens genetik.

Spiller din barndom så alligevel ind i dine jobmuligheder. Svaret er ”sandsynligvis”, for vores hjerner er langt fra færdigudviklede når vi fødes, og jo yngre vi er, desto mere påvirkes vi af vores omgivelser. Jo ældre vi bliver, desto mere skal vi påvirkes. Det gør dog ikke at alle små nederlag fra barndommen tages med og former os, for som forsker og psykolog Susanne Harden udtrykker det, påvirkes personligheden ikke væsentligt af enkeltbegivenheder i barndommen. Men det kan derimod særlige gennemgående, systematiske sociale mønstre. I voksenlivet kan f.eks. mobning være sådan et systematisk socialt mønster, som kan forandre dele af ens personlighed, og det ser vi også hos os i KarriereCoach, som en af de voldsomste arbejdsmæssige påvirkninger.

Men, det at personligheden dermed er en relativ stabil størrelse er nok også medvirkende til, at flere og flere virksomheder vælger at ansætte med et stort fokus på personligheden og har den tilgang at det er lettere at tillære en kompetence hvis visse forudsætninger er til stede, og modsatrettet svært at bruge den rigtige kompetence, hvis personligheden ikke passer ind i helheden. Så er det store spørgsmål så bare… Hvad er den rigtige personlighed.

Jeg rådgav for et års tid siden en mand fra en stor dansk virksomhed. Han havde i en længere periode, mere end et år, bestredet et lederjob, som konstitueret leder, med stor succes – med øget omsætning og glade medarbejdere, så det var naturligt, at han skulle fortsætte da stillingen blev endeligt ledig. Han søgte jobbet, kom til samtale hos HR, og fik ret hurtigt at vide, at han ikke havde den personlighed der skulle til, for at bestride en lederpost. Han søgte hurtigt videre og fik tilsvarende lederjob, som han også har bestredet med succes indtil nu. 
Det jeg vil sige med ovenstående, er at tolkningen af både behovene og af personligheden kræver stor omhu, viden og værktøjer, og kræver rigtigt meget af de professionelle der eksekverer udvælgelsen.

Men der er helt sikkert meget at hente i at kende ”den man er” godt. For at nedsætte risikoen for stress, forkerte samarbejdspersoner og forkerte ”jobtitler”.

Der findes en branche, en niche eller en virksomhed til alle personlighedstyper. Steder hvor tingene pludselig passer sammen. Kender du din personlighedssammensætning, kan du skabe grobund for at foretage de rigtige valg af både arbejdsliv, familieliv og fritidsliv og ikke mindst sammensætningen af dem. Du skal altså ikke i gang med at lave om på din personlighed, men i tilpasse karriere, job, og alt det andet til den du nu engang har.

Kontakt os


Morten Tange
Karriererådgiver & indehaver

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: +45 70 22 29 23

TILMELD DIG OG FØLG MED

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tange Gruppens nyhedsbrev for at følge med i vores viden og aktiviteter i KarriereCoach og de andre divisioner.

© 2020 TANGE GRUPPEN. ALL RIGHTS RESERVED - PERSONDATA