Trivsel

Begrebet trivsel udtrykker et menneskes følelse af overskud, handlekraft, mod og glæde ved livet. Trivsel er et generelt og holistisk sundhedsbegreb, og således ikke knyttet til en speciel del af livet eller dele af livet, men er en beskrivelse af hvordan man har det i forhold til livet som sådan.

I takt med at det moderne menneske i højere og højere grad, og måske for høj, opnår en stor del af sin identitet gennem sit erhvervsmæssige virke, er betydningen af arbejdet for menneskets trivsel blevet større og større.

Hos Karrierecoach.dk anerkender vi at hele livet har betydning for vores trivsel, men også at der er et stigende behov for at kigge specifikt på arbejdslivet. Vi har derfor udviklet 5 trænings- og udviklingsforløb, der med respekten for det enkelte individ som kerne, sætter fokus på forskellige elementer i den personlige trivsel.

SELVINDSIGT OG MOTIVATION

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Om end vi mennesker er unikke som vores fingeraftryk, så er nogle af os alligevel mere ens i vores måde at anskue verden på og hvad vi bliver motiveret af, end vi tror.

I mange århundrede har vi mennesker været fascineret af at forsøge at beskrive ligheder og forskelle i den menneskelige adfærd, og i det sidste århundrede i udpræget grad.

Den videnskabsgren der beskæftiger sig med generelle teoretiske og metodologiske principper ved måling af mentale egenskaber og tilstande hos det enkelte individ benævnes psykometri.

Person Profil værktøjet DiSC er et af de psykometriske værktøjer, der kan bruges til at få en indsigt i hvad der styrer ens adfærd og hvad man motiveres af.

Datoer: 09.04, 23.04, 07.05, 21.05 og 04.06 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 5 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring fire overordnede temaer:

 • Teorien bag DiSC modellen
 • De 4 arketyper
 • Din egen profil
 • Hvordan du optimerer dit samspil med andre
Pris: 4.500 ex. moms

stresshåndtering

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Når vi taler om stress, er det vigtigt at understrege, at der er positiv og negativ stress. Derudover er det også vigtigt, at være bevidst om, at stress ikke er et synonym med det at have det travlt.

Den positive stress eller påvirkning stimulerer dig hensigtsmæssigt, og får det bedste frem i dig. Den negative stress opstår, når du over for lang tid, har haft en oplevelse af ikke at have de ressourcer til rådighed, som du har brug for, for at leve dit arbejdsliv eller livet i det hele taget, som du ønsker. 

Det som stresser et menneske, stresser ikke nødvendigvis et andet. Og det gælder for både den positive og den negative stress. Med andre ord så er stress en utrolig individuel størrelse. Selv med det in mente, er der nogle dynamikker omkring stress, som gælder for langt de fleste af os. Forstår vi de dynamikker, kan vi bruge dem til vores fordel, når vi skal beslutte os for, hvordan vi helst vil leve vores liv. 

Vi har lavet et kursusforløb i stresshåndterin
Datoer: 22.04, 05.04, 19.04 og 03.04 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 4 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring fem overordnede temaer:

• Hjernens funktionalitet – muligheder og begrænsninger
• Egne og andres forventninger og ressourcekrav
• Planlægning og struktur
• Pauser og restitution
• Bevidst nærvær som følgesvend
Pris: 6.000 ex. moms

MENTAL STYRKE

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Dette kursus er skabt for at øge din bevidsthed omkring hvordan de mentale processer påvirker vores evne til at præstere i forskellige sammenhænge. Forestillingen om, at vi kan leve i et præstationsfrit rum, er for mange af os reelt ikke andet end en illusion. Vi må forholde os til, hvornår det er vigtigt at præstere, hvordan vi forbereder os til det og hvordan vi kommer til kræfter igen. At opbygge mental styrke eller psykologisk fleksibilitet om man vil, kan gøre nogen ting lidt lettere for os.

Der er specielt tre situationer, som gør, at det at arbejde bevidst og målrettet med at opbygge mental styrke er en god idé.

 1. Hvis der er situationer i mit liv eller arbejdsliv, som kalder på såkaldte toppræstationer. Altså at være bedst ved at kunne trække på alle sine indre ressourcer, når det gælder.
 2. Hvis der er situationer i dit liv eller arbejdsliv, som kalder på det lange seje træk.
 3. Hvis dit liv eller arbejdsliv, som hos de fleste af os, byder på både op og nedture.
Datoer: 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06 og 26.06 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 4 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring fire overordnede temaer:

 • Tanker, følelser, fysik og adfærd
 • Sæt billeder på dine ord
 • SMARTØF målsætningsmodel
 • Lad hjernen hvile, den har brug for det.

Pris: 6.000 EX. MOMS

STÆRKE RELATIONER

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Med internettets og udbredelsen af de sociale medier har vi mulighed for at kontakte med stort set hele verden. Flere og flere erkender i den sammenhæng at en kontakt på de sociale medier ikke nødvendigvis giver en stærk relation, men at der skal mere til.

STÆRKE RELATIONER er et kursusforløb, der sætter fokus på, hvordan du transformerer en kontakt til en egentlig relation og en relation til en stærk relation. Udgangspunktet for den proces er det vi hos KarriereCoach kalder den følelsesmæssige trappestige, som du må kravle op ad.

Datoer: 06.03 og 13.03 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 2 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring fire overordnede temaer:

 • Den stærke relations kendetegn
 • Oprigtig nysgerrighed og empati
 • Gensidighed og ligeværd
 • Kernen i det fælles

Pris: 3.000 EX. MOMS

VIBY

Skanderborgvej 213 1. sal
8260 Viby J - Aarhus

HØJBJERG

Vestavej 6
8270 Højbjerg - Aarhus

KØBENHAVN

c/o SAFU, Valkendorfsgade 13, 1.
1151 København

HERLEV

Lyskær 8
2730 Herlev (Bisidderhjælpen)

Kontakt

Tlf. 70 22 29 23
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.