Ledelse

Litteraturen omkring ledelse og lederskab er ganske omfattende. Og antallet af forskningsprojekter og udviklede teorier så voldsom stor, at man let kan miste overblikket, eller lysten til fortsat dygtiggørelse, fordi det ny sort jo venter lige om hjørnet.

Hos Karrierecoach.dk er vi optagede af, at det komplekse ved ledelse ikke må blive så overvældende, at det gør os passive. Så vi gør et oprigtigt forsøg på, at gøre temaet ledelse lettere tilgængelig gennem fem træningsforløb, med en meget praktisk tilgang.

FREMDRIFT PÅ "FORMEL"

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Vi lever i en tid, hvor det bliver mere og mere tydeligt, at den stigende individualisering vi har set over de sidste mange år, har en følelses- og ressourcemæssig slagside. Det er blevet hverdag, at et stadigt stigende antal medarbejdere føler, at de er uundværlige og dermed skal løfte en nærmest umenneskelig byrde. Og det på trods af det hyppigt anvendte ledelsesmantra "at ingen er uundværlige". En helt igennem uhensigtsmæssig situation, som ikke tjener virksomhedernes behov for en stabil arbejdsindsats, hvor den enkelte kan yde sit bedste, og heller ikke tjener den enkelte medarbejders behov for et godt liv i balance.

sætter fokus på nødvendigheden af at stå sammen om de virkeligt vigtige forretningsprocesser, og på at du som leder delegerer arbejdsopgaver med afsæt i den enkelte medarbejders styrker og ressourcer i en lidt bredere forstand.

Datoer: 09.04, 16.04, 23.04, 06.06, 13.06 og 20.06 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 6 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring fire overordnede temaer:

 • Det visionære lederskab
 • Innovativ udviklingskultur
 • Det strategiske kompas
 • Målrettet talentudvikling
Pris: 12.000 EX. MOMS

FORSKELLIGHEDENS ENERGI

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Et af de mest udfordrende elementer ved ledelse er samtidig det som giver det største potentiale – vi mennesker er meget forskellige. Formår du som leder at bruge den forskellighed på en måde, så det tjener det fælles projekt på den bedste måde, så har du nøglen til gode gode fællesoplever og arbejdsglæde. Gør du ikke, så frarøver du dig selv muligheden for at opleve en af de største glæder som leder, nemlig at få meget forskellige mennesker til at lykkes sammen.

FORSKELLIGHEDENS ENERGI giver dig den grundlæggende teoretiske baggrund for at forstå menneskers forskellighed i relation til motivation og præferencer, og du trænes i at få det bedste ud af den forskellighed, så I kan få det gode arbejdsklima, som I drømmer om.

Datoer: 28.03, 11.04, 25.04 og 09.05 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 4 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring fire overordnede temaer:

 • Teorien bag personprofiler
 • Arketypernes styrker og præferencer
 • Du leder mennesker - ikke profiler
 • Fra viden til færdighed - øvelse gør mester

Pris: 6.000 ex. moms

FORVENTINGER OG FEEDBACK

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Det kan være udfordrende at sætte ord på sine forventninger til de mennesker vi skal lede, men der er ingen vej udenom, for som medarbejder har man krav på at vide, hvad der forventes af en. Og som leder har du jo også krav på, at få af vide hvad "dine" ansatte forventer af dig. Måske er det noget andet, end du tror de forventer.

Der kan opstå mange misforståelser i forbindelse med at man udtrykke sine forventninger til hinanden, og man kan let komme til at bringe uhensigtsmæssigt stærke følelser i spil. Det tjener ikke det overordnede formål om at have et godt arbejdsliv. Så at træne det at udtrykke sine forventninger på en engagerende og respektfuld måde kan være en rigtig god idé.

På samme måde forholder det sig mht at give feedback. Den helt rigtige feedback udtrykt på en uhensigtsmæssig måde på et forkert tidspunkt, kan have en ødelæggende karaktér, og eksempelvis betyde at en lovende og talentfuld medarbejder vender virksomheden ryggen og smutter videre til konkurrenten.

FORVENTNIGER OG FEEDBACK introducerer dig til to af lederlivets vigtigste discipliner, og giver dig et par gode værktøjer til din lederrolle.


Datoer: 07.02, 21.02 og 07.03 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 3 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring fire overordnede temaer:

 • Relevans og nødvendighed
 • Timing
 • Sprog
 • Opfølgning
Pris: 6.000 ex. moms

LEDELSE I EN STRESSTID

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Hvor sørgeligt det end er, så er vi blevet overhalet indenom af vores egen vilje til at levere gode resultater og vores høje arbejdsmoral. Som udgangspunkt er det moderne menneskes vilje til at presse sig selv højere end nogensinde før i historien.

Vi har et historisk højt antal ressourcestærke medarbejdere, som bukker under for urealistiske krav og forventninger, og som må sygemeldes over kortere eller længere tid. Ikke fordi de ikke er stærke, men fordi de netop er stærke - bare i for lang tid.

Det er klart, at det der stresser den ene, ikke nødvendigvis den anden. Men én ting er sikkert. Vi bliver alle syge, hvis vi lader for meget negativt stress påvirke os over for lang tid. Og det er der desværre er stigende tendens i samfundet til, at det gør vi.

'Ledelse i en stresstid' er et kursusforløb, der giver lederen indblik i, hvorfor det er man bliver syg af lang tids overbelastning, og over hvad man som leder kan gøre, når en medarbejder er "på vej ned".

Samtidig kommer vi ind på, at langtidsstress for manges vedkommende godt nok viser sig i form af stærkt ubehagelige fysiske symptomer, men er resultatet af en psykologisk ubalance, som skal genoprettes med bevidsthed og hjælp udefra. Alt sammen med det mål at få genskabt den indre ro og stabilitet, som så mange stressramte har mistet.

Datoer: 27.03, 12.04, 19.05, 03.05 og 24.05 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 4 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring fire overordnede temaer:

 • Stress og stressrelaterede termer og begreber
 • Hvad det betyder "at gå ned med stress".
 • Hvordan du spotter, at en er på vej ned.
 • Dit ledelesesmæssige stressberedskab
Pris: 8.000 ex. moms

EFFEKTIV RESSOURCESTYRING

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Kernen i "effektiv ressourcestyring" er udviklingen af evnen til at identificere og balancere menneskelige, metodiske og materielle ressourcer. På den måde opnår du en mere effektiv og målrettet indsats - både hos dig selv og dine medarbejdere. 

Datoer: 27.03, 12.04, 19.05, 03.05 og 24.05 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 2 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring de 4 overordnede temaer:
 • Introduktion til ressourcemodel
 • Ressourcernes betydning og effekt
 • Matchning af opgave og ressourcer
 • Læring og tilpasningsforløb
Pris: 4.000 ex. moms

VIBY

Skanderborgvej 213 1. sal
8260 Viby J - Aarhus

HØJBJERG

Vestavej 6
8270 Højbjerg - Aarhus

KØBENHAVN

c/o SAFU, Valkendorfsgade 13, 1.
1151 København

HERLEV

Lyskær 8
2730 Herlev (Bisidderhjælpen)

Kontakt

Tlf. 70 22 29 23
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.