IVÆRKSÆTTERI

Der findes mennesker i verden, som er mere optagede af ting, der ikke findes, end dem der findes. De er dybt lidenskabelige om at udvikle produkter med en funktionalitet, som verden endnu ikke har set. Ofte kalder vi disse for opfindere. Men en opfindelse, og måtte den være nok så genial, fører ikke nødvendigvis til "kunder i butikken" og skabelsen af nye arbejdspladser. Det kræver noget andet og mere, nemlig den skabende kraft, som vi kalder iværksætteri.

Fordi der løbende falder arbejdspladser væk, har vi brug for at der skabes nogle nye. Derfor har vi brug for veldrevne virksomheder og for at der er nogen, der skaber nogle nye. Iværksætterne.

Hos KarriereCoach har vi derfor sammensat en række kursustilbud inden for iværksætteri, som kan hjælpe iværksættere til at deres vision bliver til virkelighed.

IVÆRKSÆTTERIETS DNA

Kursets målsætning og perspektiv:

Hvad går iværksætteri egentlig ud på, når man går det efter i sømmene? Hvad er det egentlig, der driver iværksættere? Og kan man træne på en bestemt måde, så man bliver en bedre iværksætter? 

Kursusforløbet "Iværksætteriets DNA" er udviklet med henblik på at give deltagerne indsigt og forståelse i hvilke kerneprocesser, man skal fokusere på i en iværksættervirksomhed, og i hvordan iværksættere, der er lykkedes med at etablere en god forretning, har gjort det.

Dato: 22.02 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 1 workshop á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring de fire overordnede temaer: 

 • En andens problem - din drøm
 • Målret dine intentioner
 • Din, min, vores idé
 • Entreprenørmetoden
 • Få hjerne og hjerte med
Pris: 1.000 ex. moms

få FINANSIERET DIN DRØM

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Mangt en god iværksætter idé har ikke fået luft under vingerne, fordi der ikke var den fornødne kapital til rådighed til at gøre de nødvendige ting på forretningskritiske tidspunkter.

At dømme efter ekspertudsagn er det ikke fordi, der ikke er risikovillig kapital til rådighed, snarere tværtimod. Der er indikationer på, at der aldrig har været så meget risikovillig kapital til rådighed som nu, så det handler i højere grad om, at forstå den dynamik, der gør, at du som iværksætter med finansieringsbehov kan få den kapital til at finde vej til dig.

Datoer: 12.03, 19.03 og 26.03 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 3 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring de fire overordnede temaer:

 • Finansieringskildernes karakteristika
 • Finansieringsmodeller
 • Egnetheds analyse
 • Kontakt og kommunikation
Pris: 3.000 ex. moms

NETVÆRK SOM LØFTESTANG

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Alle taler om netværk, men hvad er det egentlig, og hvordan kan du anvende det strategisk. Der er et hav af muligheder i social networking, som kan bidrage til din forretningsudvikling. For hvordan anvender du dit netværk proaktivt til at udvikle dine forretnings- og salgsmuligheder uden at virke anmassende, eller bare blive for meget af det gode. Men det kræver det rette mindset at skabe et stærkt netværk og anvende det professionelt i praksis. Det kan du blive klogere på gennem dette kursus.


Datoer: 26.02 og 05.03 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 2 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring de fire overordnede temaer:

 • Den gode netværker
 • Netværkstyper og dynamik
 • Netværkskompetencer
 • Målsætning og strategi
Pris: 2.000 ex. moms

SYSTEMATISK og struktureret SALG

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Systematisk og struktureret salg hjælper dig til at nå dine mål hurtigere. Det handler om at finde vejen til planlægning, overblik, prioritering og ikke mindst til at kunne vurdere hvor meget tid, du vil bruge på at løse opgaven. Som en bonus kan du med en systematisk og struktureret tilgang til din forretning frigøre energi, fordi du ikke behøver tænke på, om du har husket det hele. Med dette kursus viser vi dig vejen der til.

Datoer: 14.03, 28.03, 11.04, 25.04 og 09.05 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 5 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring de 6 overordnede temaer:

 • Den ideelle systematiske sælger
 • Forstå den salgsproces du er en del af
 • Hvordan du kontakter mulige kunder
 • Hvordan du skaber tillid
 • Hvordan du præsenterer dit "produkt"
 • Hvordan du følger op
Pris: 6.000 ex. moms

SALGETS PSYKOLOGI

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Kernen i "salgets psykologi" er forståelsen og accepten af den menneskelige forskellighed og de konsekvenser den har for vores måde at være tilstede i en salgsproces på. Ved at forstå forskellige mennesketyper bliver det også lettere for dig at kommunikere målrettet. Dermed øger du sandsynligheden for kommerciel succes - og dermed kan din vision blive til virkelighed.

Datoer: 08.03, 22.03, 05.04, 19.04, 03.05 og 17.05 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 6 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring de 7 overordnede temaer:

 • Begrebet psykometri
 • Introduktion til DiSC profilen
 • Arketyper og deres påvirkning af salgsprocessen
 • Din egen profil
 • Hvordan du afkoder andre
 • Sådan opfattes din naturlige måde at sælge på
 • Tilpasset salgskommunikation
Pris: 6.000 ex. moms

ENGAGERENDE PRÆSENTATIONER

Kursusforløbets målsætning og perspektiv:

Verdens bedste vision og forretningsplan er intet værd uden din evne til at engagere andre mennesker i dem. Din evne til at være fokuseret og engagerende, når du fortæller om din vision kan gøre hele forskellen. Med dette kursus får du værktøjerne til at levere en troværdig og gennemslagskraftig præsentation.

Datoer: 09.04, 16.04, 23.04 og 30.05 | Tid: 13:30 – 16:30

Varighed: 4 moduler á 3 timer

Kursusforløbet vil bestå af inspiration, sparring og læring omkring de 7 overordnede temaer:

 • Situationsanalyse
 • Præstationsmålsætning
 • Valg af virkemidler
 • Konstruktion af præsentation
 • Færdighedsvurdering
 • Færdighedstræning
 • Afprøvning og finpudsning

Pris: 4.000 ex. moms

VIBY

Skanderborgvej 213 1. sal
8260 Viby J - Aarhus

HØJBJERG

Vestavej 6
8270 Højbjerg - Aarhus

KØBENHAVN

c/o SAFU, Valkendorfsgade 13, 1.
1151 København

HERLEV

Lyskær 8
2730 Herlev (Bisidderhjælpen)

Kontakt

Tlf. 70 22 29 23
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.